W jaki sposób przebiega windykacja długu?


Jest to proces nadzwyczaj ciężki, nie wyłącznie dla dłużnika, ale także dla wierzyciela. Wiąże się bowiem z pieniędzmi, jakie zawsze wywołują głębokie emocje.


Większości firm w odebraniu długu pomaga specjalnie do tegoż celu wynajęta firma.


góra pieniędzy
Author: Damian Gadal
Source: http://www.flickr.com


szkolenie
Author: David Brewer
Source: http://www.flickr.com


Czym zatem jest windykacja wierzytelności z prawnego punktu widzenia? saf.com.pl Windykacja to zbiór działań prawnych, procesowych jak też rzeczywistych, jakie mają na celu doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął wobec wierzyciela.

Czy taka tematyka zwróciła Twoją uwagę? Jeżeli tak, to oprócz tego poza tym zobacz ofertę kurs trenerski toruń, która odnosi się do omawianej sprawy, więc niewątpliwie też Cię zainteresuje!

Istnieją 2 sposoby prowadzenia windykacji: windykacja pojednawcza – polega na monitorowaniu spłat dłużnika a także monitowaniu go w przypadku braku opóźnień w płatnościach, windykacja sądowa – sprowadza się do uzyskania sądowego wyroku bądź nakazu zapłaty; kiedy zostanie on uzupełniony o tak zwaną klauzulę wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do egzekucji komornika.


Jakie będą kroki windykacji? Zaistnienie zobowiązania – najczęściej jest ono konsekwencją nieopłaconych faktur albo też braku zapłaty za przeprowadzone prace w ustalonym terminie.
Działanie polubowne – jest to pierwszy etap rzeczywistego ubiegania się przez wierzyciela o zwrot należnej sumy; działanie owo opiera się na wysyłaniu monitów albo też stosowane są pozostałe formy wezwania do zapłaty; na tym etapie windykacji bardzo często dochodzi do podpisania konsensusów między wierzycielem a dłużnikiem, jaka opiera się na uznaniu swojego długu przez tego drugiego i zobowiązania się do spłaty w określonym w umowie terminie, zazwyczaj w ratach. W odebraniu długu pomocą służy windykacyjna firma, jaka zajmie się saf s.a za nas powyższymi czynnościami.

Tags: proces, płatności, metody, dłużnik