W jaki sposób maszyny używane w dziedzinie geotechniki pomagają strzec nasze życie


W latach 60 ubiegłego wieku we Włoszech wydarzyła się chyba największa wodna apokalipsa wodna w dziejach nowoczesnej Europy. Obsuwająca się ze zbocza ziemia wpadła do zbiornika zapory, a woda właśnie tam się znajdująca przelała się przez koronę umocnień i zalała leżącą poniżej wieś. To wydarzenie stało się przyczyną zgonu wielu osób tam zameldowanych. Czy apokalipsa w Vajont musiała naprawdę się wydarzyć?

geodeta
Author: Elvert Barnes
Source: http://www.flickr.com
Rzecz jasna można było jej uniknąć, gdyby wykonano bardziej dociekliwe badania. Można nawet zaryzykować opinię, że 5 dekad potem szanse na wydarzenie się hyzynski tak przerażającej historii gwałtownie się zredukowały. Sprawdźmy z jakiego powodu.

Urządzenia, jakimi teraz dysponują geolodzy znacząco różnią się od tych, których używano w 20 lat po wojnie. Oprócz tego pracownicy zajmujący się badaniem poszczególnych warstw gleby w razie potrzeby nawet mogą wykonywać wcześniej wytyczone symulacje, a na tym wykaz wszystkich możliwości dopiero się rozpoczyna. Na przykład sondowanie cpt pozwala zbadać strukturę ziemi bez większej ingerencji w środowisko naturalne i większych środków finansowych, ponieważ konkurencja w zakresie tych działań bywa dość duża.Zobacz również: Baars

Używanie terminu sondowania statyczne nie zawęża się jedynie do sytuacji, w których narażone bywa człowiecze życie. Omawiana powyżej usługa znajduje się w propozycjach wielu instytucji wykonujących badania geotechniczne. Takich ogłoszeń poszukują w sieci bądź lokalnej gazecie wszyscy ci, którzy w nadchodzącym czasie planują rozpoczęcie budowy domu piętrowego np. na terenach zagrożonych osuwaniem się albo zapadnięciem podłoża. A w krajach narażonych na trzęsienia ziemi należy również brać po uwagę siłę możliwych wstrząsów.

geodeta
Author: Elvert Barnes
Source: http://www.flickr.com
Budowa zapór pozostaje dużym przedsięwzięciem, które wymaga zatrudnienia inżynierów różnych dziedzin nauki, nie tylko geologów czy geotechników. Jednakże, jak się cały czas przekonujemy, takie działania bywają potrzebne i uzasadnione względami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Sondowania statyczne stanowią tylko wierzchołek badań, jakie trzeba obligatoryjnie wykonać jeszcze przed postawieniem pierwszej cegły. Możemy sobie wyimaginować, ile wysiłku wkładają pomysłodawcy danej budowli, żeby była ona solidna i służyła ludziom przez długi czas. W końcu tunelu, którym jeździ wagon metra czy fundamentu pod wysoki biurowiec nie buduje się tylko z myślą o jednym pokoleniu.

Tags: budowla, zbiornik, symulacje, zapory, geolodzy, trzęsienia ziemi