Żurawie przystosowane do podnoszenia na dowolne miejsca pracy


Każdy proces budowlany potrzebuje podnoszenia, również przenoszenia ciężarów w ograniczonym zasięgu. Działania te wykonalne są dzięki zastosowaniu wszelkiego typu urządzeń transportowych. Urządzenia te są uznawane za maszyny mogące stwarzać wyjątkowe zagrożenia ze względu na prawdopodobieństwo upadku z wysokości, bądź przygniecenia przenoszonych materiałów i ludzi, wobec tego większość z nich podlega ponadplanowym przeglądom i odbiorom wykonywanym przez kontrolerów Urzędu Dozoru Technicznego.

żuraw budowlany
Author: Ron Cogswell
Source: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są dobrane konstrukcyjnie do transferowania na rozmaite miejsca pracy i ustawiane na stałej podstawie, lub na dobranych do tego specjalnych podwoziach. Praca żurawi polegająca na transportowaniu ciężarów w pionie i poziomie jest stosowana w przeładunkach, montażu różnych ram. Istnieją żurawie samobieżne i samojezdne, w sytuacji których narzędzie dźwigowe znajduje się na podwoziu dobrze przystosowanego pojazdu np.

Bez obaw - zobacz link na stronie (http://tokarnia-sosenka.com.pl/), który prowadzi do podobnej strony. Odnajdziesz na niej przykuwające wzrok posty w nawiązaniu do rozpatrywanego tutaj zagadnienia.

auta ciężarowego, bądź urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów winien spełniać precyzyjnie scharakteryzowane normy dotyczące dróg i terytoriów zbiorowych. Aby zostały przyjęte do ruchu, powinny posiadać właściwą skalę, masę, określoną prędkość graniczną. Powinny być również szczegółowo oznakowane, albowiem podczas pracy z nimi niezwykle istotne jest bezpieczeństwo.
Głównymi parametrami jakimi cechują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, stopień wznoszenia i kąt obrotu. Te sprzęty winny być trzymane w stanie gwarantującym ich sprawność techniczną, zastosowanie zgodnie z wytyczną i przeznaczeniem, także obsługiwane i konserwowane przez przeszkolone osoby.

Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne winni być za pisemnym potwierdzeniem, zapoznani w zakresem BHP, oraz stopniem niebezpieczeństwa dla zadania.

O sprawach dotyczących różnych kwestii dowiedzieć się możemy z internetu. Wtedy wystarczy zobaczyć artykuł o przedstawianym zagadnieniu oraz przedstawić szczegóły.

Operatorzy takich sprzętów winni posiadać stosowne predyspozycje zdrowotne, poświadczone orzeczeniem lekarza medycyny pracy. Podczas pracy należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, do jakiej wstęp będą miały wyłącznie przeszkolone i uprawnione osoby.

Tags: maszyny, pracownicy, prędkość, szybkość, udźwig