targi pracy

Różnorodne oferty zatrudnienia

Praca z komputerem
Author: Serge Kij
Source: http://www.flickr.com
Najbardziej rozpowszechnioną metodą poszukiwania pracy, jest sprawdzanie dostępnych ofert w Urzędach Pracy, prasie i internecie. W większości czasopism regionalnych i ogólnokrajowych zamieszczane są oferty pracy Gliwice. Ogłoszenia te zawierają dokładne dane na temat umiejętności zawodowych i biegłości żądanych od prawdopodobnego pracownika.
Read more >>