Stawiamy budynek w uciążliwym terenie


Wnoszenie domu lub też innej pokrewnej inwestycji jest procesem skomplikowanym. Już na starcie mamy "pod górkę". Pomimo obietnic bardzo wielu polityków z każdej strony politycznej że będą robić wszystko ażeby uprościć administracyjne formalności związane z budową, niestety - jak było dawniej, tak jest do tej pory. A okazać się może, że start będzie najłatwiejszy. Zatrudnienie dobrej ekipy budowlanej dziś to nie problem, przy znacznej konkurencji można wybierać.


Budowa domu
Author: Daniel Jolivet
Source: http://www.flickr.com
Szkopuł rozpoczyna się, gdy obszar budowy jest trudny (przykładowo kawałek ziemi znajduje się na mokrym obszarze). Nieodzowne wówczas będą nadzwyczajne czynności, zanim jeszcze rozpoczniemy budować. Najpierw powinniśmy dowiedzieć się, jak wielki mamy problem.

Sprawdź tutaj - więcej zobaczysz w serwisie, który odnajdziesz na tamtej stronie. To są inne tego rodzaju wiadomości, zatem niewątpliwie je również przekonasz się za użyteczne!

Powinniśmy w tym celu zrealizować tzw. badanie zagęszczenia gruntu. Aby można było je było przeprowadzić w laboratorium, koniecznym jest wykonanie właściwych badań w terenie. Pobiera się zatem materiał z pomocą rozmaitego rodzaju narzędzi wbijanych w analizowany grunt - pod budowę - niezbędne badania. Następnym dopiero krokiem jest przeprowadzenie badań w laboratorium definiujących współczynnik zagęszczenia. Posiadając odpowiednie dane wiemy już, jak znaczny mamy kłopot ze spoistością naszego gruntu, a - się z tym wiąże - możemy wybrać wydajną metodę osłony gruntu.

Badanie zagęszczenia gruntu to analiza między innymi wymiaru i ułożenia ziaren gruntu - strona partnerska. Tym sposobem wyznacza się zwartość gruntu. Na podstawie tych danych wyznacza się współczynnik, jaki następnie jest bazą do wyznaczenia rozmiaru przyszłych prac geologicznych. Zazwyczaj badanie zagęszczenia gruntu przeprowadza się przy okazji dużych inwestycji, takich jak budowa (zobacz również patrol saperski) dróg oraz autostrad. Wypływa to przeważnie z faktu, iż prywatny inwestor zazwyczaj posiada alternatywę - może odstąpić od zakupu określonej parceli. Biznesmen natomiast kieruje się innymi wyznacznikami decydując się na daną inwestycję. Ma również - co istotne - większe możliwości aniżeli obywatel wznoszący domek.


Skutkiem tego we wszelakich informatorach budowlanych dedykowanych dla niewielkich i średnich inwestorów poleca się drobiazgowe sprawdzenie jakości gruntu (choćby przez rozmowę z przyszłymi sąsiadami). Wszelkie owe zabiegi spowodują, iż oszczędzimy swój czas a także zasoby finansowe.