Składamy deklarację PIT - co należy wiedzieć


Dla kogo formularz PIT 36? Formularz PIT 36 skierowany jest do owych podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Zawiera ona również działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Osiągane przychody pochodzić mogą też z najmu.

rozliczenie PIT
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Dla kogo druk PIT 37? Najbardziej popularnym drukiem jest PIT 37, blankiet wypełniany przez ogromne rzesze pracowników polskich firm a także emerytów oraz rencistów. Udokumentowane przychody pochodzić mogą tylko ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobierali przedpłaty na podatek dochodowy. Idzie więc o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, renty lub emerytury krajowe, stypendia, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, dobierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, razem z małżonkiem, albo w sposób założony dla osób w pojedynkę wychowujących pociechy. Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, jeśli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą bądź działy specjalne produkcji rolniczej. W nich sam jesteś odpowiedzialny za obliczenie a także opłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli uzyskujesz przychody opodatkowane według skali tak z pośrednictwem płatnika (na przykład umowa o pracę), jak też bez pośrednictwa płatnika (pit 28). Dołączenie przychodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Dołączenie może zachodzić tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy łącznym rozliczeniu, jak też rozliczeniu jako osoba w pojedynkę wychowująca pociechy. Doliczać nie należy jednakże przychodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów a także dochodów z rzeczy oddanych im do wolnego użytku. Wtedy w dalszym ciągu możesz się opodatkować w PIT 37, z kolei małoletni dostarczy osobistą deklarację, którą parafować powinien jego rodziciel względnie opiekun.Dla kogo blankiet PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, jakie w 2014 roku otrzymały dochody z kapitałów finansowych lub z uczestnictw w spółkach mających osobowość prawną. Rozliczają się za pomocą tegoż druku także ci, którzy wznieśli wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niefinansowy w innej postaci niż ifrs 16 bądź jego zorganizowana część.

Tags: rozliczenie, Umowa o pracę, kapitały