Przemysł wodny. Innowacje w projektowaniu i budowie floty


Od dawna krajowa branża wodna rozwija się świetnie dzięki opracowaniu programu sprawnego rozwoju nowej floty śródlądowej oraz finansowania badań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów transportu wodnego. Głównym zadaniem prac było poprawienie procedur ewakuacyjnych, a także zaplanowanie projektów trwalszych statków.


żurawie budowlane Potain
Author: Ron Cogswell
Source: http://www.flickr.com
Nadeszło też trochę nowych rzeczy nie tylko w obszarze ogólnych projektów pojazdów wodnych i dobrych praktyk ich budowy, lecz także najnowszych technologii wykorzystywanych na statkach.

Przede wszystkim w planach polepszających obecny stan planowano wprowadzenie najnowszych typów statków. Początkowo brano pod uwagę cztery rodzaje takich modeli, ale w trakcie sporządzania projektu postanowiono zmienić wytyczne konstrukcyjne. Rozważono celowość budowy wielkiego statku, bo uważano, że nie będzie on całkiem wykorzystany. Co więcej przy wstępnych szkicach dużego statku wyjaśniło się, iż jego stopień zanurzenia wyraźnie przekroczy dozwolone założenia. Do budowy wykorzystane były na przykład żurawie Potain - oferta żurawi na na dzwigmar.pl. Same prace zajęły sporo czasu, ponieważ wprowadzono takie komponenty, jak zabudowanie silników z przekładniami, zrobienie nadbudówki, wyprowadzenie instalacji elektrycznych oraz wyposażenie statku. Pewne dyrektywy miały wpływ na poważny wzrost kosztów budowy, jaki nie był uwzględniony w założonym budżecie.


Co więcej, działania skupione na doskonaleniu systemów bezpieczeństwa posunęły się do tego stopnia, iż powstały projekty demonstrujące, że przy użyciu bezprzewodowej technologii personel może namierzyć i śledzić ludzi na statku. Zapewni to elementarne dane o rozmieszczeniu podróżnych na wypadek akcji ewakuacyjnej albo poszukiwawczej. Zrewolucjonizowało to zarządzanie kryzysowe i działania ewakuacyjne.

Budowa dobrze zaprojektowanych statków w dobrze wyposażonych stoczniach przy użyciu solidnych i pewnych maszyn (koparka sany) jak żurawie Potain () czy inne dźwigi oraz poprawa bezpieczeństwa to sprawy szalenie istotne, bo sporo ludzi sugeruje się stanem statków i najświeższymi statystykami dotyczącymi wypadków w wodzie.

Tags: silniki, Dźwigi, podnośniki