Narzędzia użyteczne każdemu działowi księgowemu.


Narzędzia użyteczne dla księgowego w firmie. Między innymi: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

W sytuacji gdy prowadzimy własną działalność, na co dzień mamy do czynienia z fakturami - w sytuacji gdy zakupujemy towar, jak i sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaży i zakupu, musimy sprawnie poruszać się między wartościami netto i brutto.

faktura
Author: Daniel X. O'Neil
Source: http://www.flickr.com
W prosty sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. Kalkulator VAT internetowy umożliwia przeliczenie podanej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku. Oblicza kwotę netto na podstawie podanej kwoty brutto (wraz z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Obliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, jakie obowiązują w obecnym roku jak i w latach ubiegłych. Dane i uzyskane na ich podstawie wielkości można zachować w przejrzystej formie, drukując je albo przesyłając je na dowolny adres e-mailowy. Kalkulator vat w Internecie jest szybkim sposobem na obliczenie potrzebnych nam wartości. Działa szybko i niezawodnie, a co najważniejsze jest darmowy.Wynagrodzenie minimalne to gwarancja ochrony pracownika przed wyzyskiem pracodawcy, z drugiej jednak strony jest przeszkodą w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać jednak, iż zarówno w interesie osoby pracującej, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Nie jesteś pewien co do tamtego tematu? Zwyczajnie sprawdź szczegóły adwokat wrocław opublikowane właśnie na tej stronie. Wszystko jest dokładnie przedstawione.

Minimalne wynagrodzenie 2015 to 1750 zł brutto ().

Pracodawca, płacąc pracownikowi pensję minimalną ponosi obecnie całkowity koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 złotych miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń pomaga odpowiedzieć na pytanie ile wynosi wynagrodzenie netto. Poza przeliczaniem brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator wylicza także koszty pracodawcy zw. z zatrudnieniem - zaliczki na PIT, składki ZUS i emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych. Ujmują zapisy zdarzeń chronologiczno-systematycznych.

księgowość
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
To zestawienia zapisów księgowych, obrotów oraz sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, pomocnicze, zestawienia: obrotów oraz sald kont księgi głównej oraz pomocniczych, a także listę składników aktywów oraz pasywów. Księgi rachunkowe prowadzone mogą być w siedzibie jednostki lub poza nią - jeżeli powierza się ich prowadzenie jednostce uprawnionej - zgodnie z obowiązującymi przepisami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Tags: program, ZUS, VAT, konto, brutto