Kompresja i uzdatnianie powietrza w wytwórniach


Współcześnie, sprężone powietrze jest podstawowym i niezbędnym źródłem zasilania dla dużej części przebiegów wytwórczych, tak w niewielkich zakładach jak także olbrzymich fabrykach. Zwykła filtracja sprężonego powietrza już nie wystarcza. Nowoczesne zakłady produkcyjne potrzebują niebywale czystego powietrza z małą zawartością pary . Podtrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na stosownie niskim poziomie umożliwia prawidłową jakość w procesie wytwórczym.

Osuszacz powietrza
Author: Alex Wiebe
Source: http://www.flickr.com
Dlaczego osuszacze adsorpcyjne? Sprężarki powietrza które pracują w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 70%, biorą 12 g wody na każdy 1Nm3 powietrza - . Sprężone powietrze(zobacz rekuperator marley opinie) zostaje schłodzone do 30 °C, z kolei skropliny są odseparowane. Mimo tego, w powietrzu zostaje 2,8 g wody na każdy m3 w postaci pary wodnej. W razie nagłego rozprężania powietrza w narzędziu pneumatycznym, jego temperatura może narzędziu (zobacz globus piły)niżej punktu rosy. Kiedy temperatura spadnie poniżej punktu rosy, następuje dalsze skraplanie jak też powstawanie kondensatu. Po jakimś okresie może to doprowadzić do: poważnych defektów w instalacji, w przyrządach pneumatycznych jak też w artykule końcowym, osadzania lodu w instalacji, mogące wstrzymać przepływ sprężonego powietrza. Więcej na .Reguły działania osuszaczy adsorpcyjnych opierają się na własnościach chemicznych a także fizycznych tworzywa adsorpcyjnego użytego do wiązania cząsteczek pary . Zimna regeneracja osuszaczy, bez użycia narzędzia grzewczego, opiera się na spożytkowaniu części suchego powietrza sprężonego, płynącego w przeciwprądzie wobec nasyconej wilgotności. Napór wydmuchu zostaje utrzymywany na sztywnym pułapie i stałym przepływie, bez względu na obciążenie.
Kondensat jest kluczową przyczyną korozji armatury (rury aluminiowe), usterek urządzeń i zakłóceń. Obecne urządzenia jak też procesy wytwórcze coraz bardziej wymagają czystego jak też suchego sprężonego powietrza. Likwidacja wszelkich zanieczyszczeń, takich jak kondensat, olej kurz itp.

Jest koniecznie aby przeciwdziałać wstrzymaniu produkcji albo niszczeniu wyrobu końcowego. Tradycyjne separatory nie są już starczające więc wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod jest koniecznie. Osuszacze adsorpcyjne są najpopularniejszymi urządzeniami usuwającymi kondensat - .

Tags: para, olej, jakość, kondensat