Jaka jest różnica pomiędzy zarządzaniem a administrowaniem nieruchomością?


Kierowanie nieruchomością to większy zakres obowiązków aniżeli administrowanie. Do obowiązków zarządcy należy aktywne nadzorowanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości, kierowanie a także doglądanie obsługi danej nieruchomości czy też doradztwo w zakresie kierowania nieruchomością.


Jeżeli chodzi o administrowanie to jest to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami Wrocław to podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, których celem jest zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości a także zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i stosownej eksploatacji nieruchomości. Do priorytetowych celów kierowania nieruchomości zalicza się utrzymanie nieruchomości w stanie niezmienionym oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomości. Jest to działalność zawodowa wykonywana na rzecz osób trzecich.
nieruchomości
Author: Guilhem Vellut
Source: http://www.flickr.com

Kierowanie nieruchomością polega natomiast na podejmowaniu decyzji przez właściciela albo w przypadku wspólnoty mieszkaniowej poprzez jej Zarząd. Kierowanie nieruchomościami polega na wykonywaniu standardowych czynności w zakresie obsługi nieruchomości i zachowania jej w gotowości eksploatacyjnej w odpowiednim stanie. Rządzenie nieruchomością to przejęcie większości obowiązków związanych z utrzymaniem, a pozostawienie Zarządowi Wspólnoty wszelkich decyzji odnoszących się do nieruchomości.
Więcej na project


Rządzenie nieruchomością jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomościami na zasadach uzgodnionych w rozporządzeniu.

Chodź tutaj oraz zobacz dodatkowe informacje (http://heliodon.pl/oferta.php) w odniesieniu do niniejszego postu. Przeczytasz tam pokrewne materiały, które niewątpliwie Cię będą ekscytować!

Zarządca nieruchomością albo przedsiębiorca działa na zasadzie umowy o zarządzanie nieruchomością. Każda firma, która prowadzi działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami musi zagwarantować wykonywanie czynności zarządzania przez osobę która ma właściwą licencję. Trochę zadań mogą wykonywać inne osoby, choć to osoba z licencją nadzoruje te czynności i ponosi odpowiedzialność zawodową
Część informacji znajdziesz na

Tags: firma, nieruchomościami