Jak założyć własną firmę w Niemczech?


Aktualne w Unii Europejskiej przepisy zezwalają obywatelom poszczególnych państw członkowskich na m.in. założenie swojej firmy na terenie każdego kraju, które leży na jej terenie.


Oprogramowanie Digital Signage
Author: NEC Display Solutions
Source: NEC Display Solutions
Dzięki temu nie ma żadnych formalnych barier, żeby Polak otworzył ją przykładowo w Niemczech.


Dla przykładu osoby fizyczne mogą uruchomić jednoosobową działalność (która w Niemczech nazywa się Gewerbe), a funkcjonujący już przedsiębiorcy mogą uruchomić oddział swej spółki. Jeśli chcemy prowadzić swą działalność w Niemczech, w pierwszej kolejności należy dobrać jej formę prawną. Może to być między innymi samodzielny oddział, działalność na własny rachunek czy spółka jawna albo cywilna. W wypadku rejestracji działalności na swój rachunek, bardzo ważne jest upewnienie się, czy na jej prowadzenie nie jest potrzebna szczególna koncesja. Są one konieczne w przypadku m.in.

Intryguje Cię ta kwestia? Kliknij ten odnośnik i przeczytaj, jak podchodzi do tego zagadnienia inny redaktor w treści swego postu!

gastronomii, handlu obwoźnego czy też handlu bronią. Dowolna osoba, która chce prowadzić w tym kraju swoją firmę, musi dokonać zameldowania w urzędzie meldunkowym w swym miejscu zamieszkania. Mając dowód zameldowania i dowód na zarejestrowanie firmy, można dostać zezwolenie na pobyt.


działalność w niemczech
Author: www.projektoskop.pl
Source: www.projektoskop.pl


Każda spółka prowadzona na terenie Niemiec, powinna być także zarejestrowana w urzędzie ds gospodarczych, który jest odpowiedni dla jej siedziby. Należy tam złożyć między innymi takie dokumenty jak: dowód zameldowania, wypełniony druk z opisem działalności, umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej jako siedziba firmy.


Następnie wspomniany urząd ds gospodarczych przesyła informację do US. W przypadku jednoosobowej działalności, w Niemczech obowiązująca jest zasada odpowiedzialności osobistej. Oznacza to, że właściciel podmiotu może odpowiadać także własnym majątkiem.

Tags: dokumenty, biznes, spółki