Budując jakikolwiek budynek lub drogę należy bardzo szczegółowo zbadać wszystkie aspekty inwestycji.


Wyjątkowo istotne są bez wątpienia badania gruntów. Niekiedy zdarza się, że osoby nie będące doświadczonymi specjalistami z branży budowlanej, nie uświadamiają sobie, jak istotne są szczegółowe badania gruntów zanim rozpoczniemy działania budowlane. Typowym sposobem badań tego rodzaju jest sondowanie cpt.
budowa stadionu
Author: lhourahane
Source: http://www.flickr.com/photos/allaction/2647200660/
Badanie to opiera się na tym, że wciska się w ziemię specjalnie przystosowany do tego rodzaj stożka, za pomocą którego badane są istotne cechy podłoża. Stożek ten jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, za pomocą którego prowadzone są pomiary, a ich wyniki przekazywane są od razu do komputera, który dokonuje kolejnych obliczeń i tworzy symulacje. Sondowanie cptu daje możliwość określenia typu gruntu oraz daje możliwość zanalizowania budowy geologicznej podłoża. Dużą zaletą takiego typu badań jest to, że dają one możliwość pomiaru parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania (por. - badanie geotechniczne gruntu). Inną zaletą jest natychmiastowy dostęp do wyników wszystkich badań. Bardzo ważna jest także powtarzalność oraz duży stopień zgodności.

Dane mogą zostać natychmiastowo zapisane w komputerze, możemy również od razu zrealizować symulację. Badania takiego typu są bardzo ważnym elementem przygotowania gruntu przed rozpoczęciem budowy. To właśnie od analizy wodno-gruntowej zależeć będzie, czy mury zostaną prawidłowo postawione. Często ma miejsce, że nie zastanawiamy się nad tym, jak zbudowany jest grunt badanie zagęszczenia gruntu pod budowę. Ktoś kiedyś nam mówił, że nie miał kłopotów kiedy budował swój dom i że spokojnie możemy stawiać tutaj fundamenty. Nic bardziej mylnego. Typ podłoża może się bardzo różnić, a poza tym może mieć inną wilgotność.

Dzięki tego typu pomiarom mamy możliwość nie tylko określenia rodzaj podłoża, ale również mamy możliwość przeprowadzenia pierwszych kalkulacji wszystkich kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z całą inwestycją. Pomiary tego typu zlecić musimy odpowiedniej firmie, która nie tylko posiada potrzebny do ich zrealizowania sprzęt i maszyny, ale także przygotuje nam całą dokumentację z przeprowadzonego badania, przez co będziemy mieli wszystkie wyniki profesjonalnie opisane.Tags: pomiary, fundamenty, sprzęty