Badanie gruntu pod inwestycję


Jeśli zamierzamy postawić dom, musimy się liczyć z tym, iż najpierw nas czeka przygotowanie terenu pod wykonanie nowego obiektu. Na czym polega praca nad obszarem pod zabudowę a także na jakim etapie można zarządzić takie prace?


W celu budowa przebiegała szybko i bez zakłóceń, konieczne jest wykonanie kilku czynności.

budowa
Author: MULTI
Source: MULTI
Każdy budynek jest tak trwały, jak jego fundamenty. Aby możliwe było ich postawienie, powinniśmy najpierw przeprowadzić badanie właściwości fizycznych gruntu (więcej na ten temat: zagęszczanie gruntu). Dane, które otrzymujemy po zbadaniu gruntu, pozwalają nam na określenie obciążeń, co z kolei jest podstawą do właściwego zaprojektowania fundamentów budynku. Niekiedy możemy spotkać grunty, które są mało spoiste i trwałe. Posadowienie budynku, na takim terenie jest możliwe dzięki uprzednim wzmocnieniu. Wówczas potrzebna okaże się pomoc specjalistów. Wzmacnianie gruntów, firma może wykonać za pomocą ubijaków mechanicznych tudzież ręcznych. To najczęściej wybierana metoda. Jeżeli nośność gruntu jest niewystarczająca, a wynika ona z wilgotności gruntu, to możemy wzmocni go żwirem bądź drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami. Zagęszczanie gruntów może nastąpić również przez iniekcję. Do tego celu wbija się na właściwą głębokość w grunt tzw. Zastrzyki dogruntowe, do których przewodami gumowymi doprowadza się pod ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa zaprawa ogniotrwała cementowa lub roztwór chemiczny wypełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność oraz wytrzymałość.

Zazwyczaj obszar na którym ma powstać inwestycja nie jest ogrodzona, widnieją na niej krzewy, drzewa oraz trawa. Często nie ma też doprowadzonej wody i energii. Powinniśmy zmienić ten stan rzeczy, byśmy mogli rozpocząć budowę. Pamiętajmy więc, aby naszą działkę ogrodzić. Uchroni to osoby postronne przed możliwymi groźnymi dla życia sytuacjami. Ogrodzenie zabezpieczy także nas – inwestora. Niepowołane osoby nie wejdą wówczas na teren działki.

W celu prowadzenia dalszych prac, wskazane jest także by zapewnić właściwy dojazd na plac budowy, gdyż ciężki sprzęt budowlany powinien mieć zagwarantowany bezproblemowy dojazd na teren (sprawdź tutaj usługi saperskie wrocław) budowy.

Zobacz również:

Tags: budowa, grunt, fachowcy