Amortyzacja jako procedura rozliczania w przeciągu wskazanego okresu


Amortyzacja to kategoria finansowa, która przez wielu przedsiębiorców jest lekceważona jako coś nieczytelnego i pomocnego jedynie księgowym. Należy pamiętać, że amortyzacja jest częścią sprawozdań finansowych, jakie mogą mieć ważność w czasie zdobywania finansowania.


Amortyzacja to metoda rozliczania w przeciągu wyznaczonego okresu, zużycia, bądź zużycia danego aktywa, czy pasywa.


reklamy
Author: KLINGSPOR Schleiftechnologie
Source: http://www.flickr.com


Amortyzacja to procedura liczenia w okresie zużytkowania, bądź spożytkowania elementów majątku firmy aktywów trwałych fizycznych i aktywów trwałych niematerialnych. Ma ona przejawiać rozciągnięty w czasie koszt operacyjny firmy połączony z używanymi przez firmę w działalności operacyjnej elementami majątku jednostki. Główną własnością wyróżniającą aktywa trwałe jest to, iż okres zużytkowania, czy wyeksploatowania wynosi więcej niż jeden rok. Aktywa trwałe materialne, albo niematerialne zdołają być zyskane przez firmę, bądź wygenerowane we własnym zakresie.


po użyciu niszczarki dokumentów
Author: rosmary
Source: http://www.flickr.com


Mechanizm odpisów amortyzacyjnych ma zapewnić rozliczenia w czasie kosztu składnika majątku. Zakupione przez jednostkę narzędzie wpisuje się w księgach rachunkowych nie jako wydatek, lecz jako rzeczowe aktywa trwałe, charakteryzowany jest okres ewentualnego spożytkowania ekonomicznego takiego urządzenia i wysokość (zobacz wysokość zasiłku dla bezrobotnych) miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne, jakie pojawiają się w kosztach jednostki nie mają zakresu gotówkowego.
Amortyzacja to koszt, jakiego metoda księgowania, podobnie jak i pozostałych kosztów, został określony w rozporządzeniu o księgowości. Na ogół używaną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.

Tags: biznes, zyski, firmę, okres, księgowości