Administrowanie nieruchomościami – o co tu chodzi?


Administrowanie nieruchomościami to nic innego jak odpłatne wykonywanie nadzoru i obsługi nieruchomości na zlecenie właściciela nieruchomości. Na administratorze obiektów spoczywa więc obowiązek troszczenia się o finanse, prace remontowe oraz aktualne naprawy powierzonej mu nieruchomości.
blok
Author: Mark Moz
Source: http://www.flickr.com
Administrowanie nieruchomościami z Wrocławia może zająć się co najmniej kilkanaście firm świadczących tego typu usługi. Administrowanie nieruchomościami z Wrocławia to usługa, która skierowana jest głównie do wspólnot mieszkaniowych. Oferta firm specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomości może obejmować szeroki zakres prac, zaczynając od administrowania nieruchomościami, poprzez zapewnienie obsługi księgowości, aż po usługi z zakresu konserwacji nieruchomości oraz jej porządkowania.
Przedsiębiorstwa zajmujące się administrowaniem nieruchomości biorą na siebie obowiązek reprezentowania wspólnot mieszkaniowych przed urzędnikami administracji publicznej, ale także uczestniczą w rozwiązywaniu rozmaitych sporów, które powstają pomiędzy osobami będącymi członkami wspólnot mieszkaniowych. To na administratorach nieruchomości ciąży obowiązek rozliczania się z opłat za dostarczane media, ale również pobieranie opłat od mieszkańców. To administrator nieruchomości w imieniu mieszkańców ma obowiązek prowadzić i zawierać umowy na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu oraz wody.

nieruchomość
Author: Bill Wilson
Source: http://www.flickr.com
Obowiązkiem osoby administrującej nieruchomościami jest też dbanie o czystość i porządek w obrębie powierzonej mu nieruchomości. Także obowiązkowe, okresowe przeglądy instalacji gazowych czy wentylacyjnych to obowiązek administratora. Jak widać, zakres spraw, które prowadzi osoba administrująca nieruchomościami jest bardzo szeroki. Firmy zajmujące się z ramienia wspólnot mieszkaniowych administrowaniem nieruchomości (Nieruchomości - Kraków) często proponują jeszcze inne usługi.

Zajmowanie się tak wieloma sprawami wymaga zatrudnienia ogromnej liczby pracowników. Wśród pracowników firm zajmujących się administrowaniem nieruchomościami powinni się bowiem znaleźć księgowi, osoby konserwujące urządzenia, pracownicy, którzy zajmą się sprzątaniem. Zajmowanie się administrowaniem nieruchomościami wymaga wyższego wykształcenia i posiadania wymaganej przez prawo licencji. Daje to pewność tego, że osoba, której powierza się administrowanie nieruchomości, będzie bardzo dobrze wywiązywała się nałożonych na nią obowiązków, a nieruchomość będzie w dobrych rękach.

Tags: mieszkanie, nieruchomości, administracja